ما چند نفر...! tag:http://sns3.mihanblog.com 2020-04-02T00:31:01+01:00 mihanblog.com aaaaaaaaaaaa 2016-01-10T20:44:12+01:00 2016-01-10T20:44:12+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/344 Star Dust این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. مرداب - میلاد بابایی 2014-09-18T20:24:21+01:00 2014-09-18T20:24:21+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/343 Star Dust حالم ارومه تورو وقتی شبا تو خواب میبینم تورو وقتی شبا تو صورته مهتاب میبینم حالم ارومه تو روزایی که با فکره تو درگیرم یه عالم زندگی رو از خیالت پس میگیرم بدون تو نمیتونم اگه با مرگ می خوابم اگه تو تازه گل کردی منم یک عمره مردابم همه دنیا میدونن من و تو ماله هم بودیم تو عکسه دسته جمعی هم فقط دنباله هم بودیم کدوم فصل زمستونی تورو از دامن من چید چه باده بی سرو پایی !!! همه چیزو تو هم پیچید نمیدونم چه اتیشی یهو تو جونه باغ افتاد نفهمیدم چه جوری شد تو یک شب اتفا
تورو وقتی شبا تو صورته مهتاب میبینم

حالم ارومه تو روزایی که با فکره تو درگیرم

یه عالم زندگی رو از خیالت پس میگیرم

بدون تو نمیتونم

اگه با مرگ می خوابم

اگه تو تازه گل کردی

منم یک عمره مردابم

همه دنیا میدونن من و تو ماله هم بودیم

تو عکسه دسته جمعی هم فقط دنباله هم بودیم

کدوم فصل زمستونی تورو از دامن من چید

چه باده بی سرو پایی !!! همه چیزو تو هم پیچید

نمیدونم چه اتیشی یهو تو جونه باغ افتاد

نفهمیدم چه جوری شد تو یک شب اتفاق افتاد

شبای بی صدای تو

شبای زخماشونه

هنوزم قبل خوابیدن

حواسم پیشه گوشیمه

اگه این دل که دل مرده هست

اگه با مرگ هم خوابه

تو از دنیای من دوری

که خوابت ماله مردابه ]]>
بغض 2013-04-15T12:32:45+01:00 2013-04-15T12:32:45+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/340 Star Dust بعض من نشکن... نذار گریه چشامو تر کنه با چشای اشکی خوب نمیبینم عزیزمو این خدافظی ازون خدافظاست دیگه برگشتی نداره پشتت اب بریزموداری دلگیر منو تنها میذاری کجا بری تو هنوز عاشقمی نمیذارم تنها بری بعض من نشکن نذار گریه چشامو تر کنه حال هر دومونو از اینی که هست بدتر کنه اینجا جای مردنم نیست... من باید تو دستای تو بمیرم من باید لحظه آخر توی آغوش تو آروم بگیرم بعض من نشکن... نذار گریه چشامو تر کنه

با چشای اشکی خوب نمیبینم عزیزمو

این خدافظی ازون خدافظاست

دیگه برگشتی نداره پشتت اب بریزمو


داری دلگیر منو تنها میذاری کجا بری

تو هنوز عاشقمی نمیذارم تنها بری

بعض من نشکن نذار گریه چشامو تر کنه

حال هر دومونو از اینی که هست بدتر کنه

اینجا جای مردنم نیست... من باید تو دستای تو بمیرم

من باید لحظه آخر توی آغوش تو آروم بگیرم
]]>
خوش به حالت... 2013-03-27T14:51:59+01:00 2013-03-27T14:51:59+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/339 Star Dust خوش به حالت که منو یادت نیستخوش به حالت که فراموشت شدخوش به حالت که از این تاریکی یه ستاره سهم آغوشت شدخوش به حالت که دلت آرومهخوش به حالت که پریشون نیستیخوش به حالت که منو یادت نیستخوش به حالت که پشیمون نیستیخوش به حالتون با هم خوشحالیدخوش به حالتون با هم خوش بختیدهر جایی که من تنهایی رفتمخوش به حالتون دوتایی رفتینخوش به حالش تو دلت جا دارهخوش به حالش دستاشو میگیریخوش به حالش که پیشش میمونیخوش به حالش که واسش میمیریخوش به حالش عاشق چشماشیخوش به حالش عاشق چشماتهخوش به حالش همه ی دنیاشیخوش به حال خوش به حالت که منو یادت نیست

خوش به حالت که فراموشت شد

خوش به حالت که از این تاریکی

یه ستاره سهم آغوشت شدخوش به حالت که دلت آرومه

خوش به حالت که پریشون نیستی


خوش به حالت که منو یادت نیست

خوش به حالت که پشیمون نیستیخوش به حالتون با هم خوشحالید

خوش به حالتون با هم خوش بختید

هر جایی که من تنهایی رفتم

خوش به حالتون دوتایی رفتین
خوش به حالش تو دلت جا داره

خوش به حالش دستاشو میگیری

خوش به حالش که پیشش میمونی

خوش به حالش که واسش میمیری


خوش به حالش عاشق چشماشی

خوش به حالش عاشق چشماته

خوش به حالش همه ی دنیاشی

خوش به حالش همه ی دنیاته...

خوش به حالتون با هم خوشحالید

خوش به حالتون با هم خوش بختید

هر جایی که من تنهایی رفتم

خوش به حالتون دوتایی رفتین
]]>
دیر شد...! 2013-03-27T14:45:30+01:00 2013-03-27T14:45:30+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/338 Star Dust گفته بودم نرو , پا رو قلبم نذار گفته بودم به این زود ها کم نیار اما رفتی و نموندی , دل و بدجوری سوزوندی چه ساده زدی زیرش , زدی عهدت و شکوندی دیر شد , برگشتی اما دلم پیر شد  قلبم از عشقت دیگه سیر شد دلم جای دیگه اسیر شددلم پیر شد گفته بودم نرو , پا رو قلبم نذار
گفته بودم به این زود ها کم نیار


اما رفتی و نموندی , دل و بدجوری سوزوندی
چه ساده زدی زیرش , زدی عهدت و شکوندی


دیر شد , برگشتی اما دلم پیر شد
  قلبم از عشقت دیگه سیر شد
دلم جای دیگه اسیر شددلم پیر شد


]]>
یکی هست... 2012-11-25T23:16:12+01:00 2012-11-25T23:16:12+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/337 Star Dust یکی‌ هست... تو قلبم... که هر شب واسه اون می نویسم و اون خوابهنمی‌خوام... بدونه... واسه اونه که قلب من این همه بی‌ تابهیه کاغذ... یه خودکار... دوباره شده همدم این دل دیوونه... یه نامه... که خیسه... پر از اشکه و کسی‌ بازم اونو نمی خونه یه روز همین جا... توی اتاقم.... یه دفعه گفت داره میرهچیزی نگفتم... آخه نخواستم دلشو غصه بگیرهگریه می‌کردم درو که می بست ... می دونستم که می‌میرماون عزیزم بود... نمی تونستم جلوی راش و بگیرممی ترسم یه روزی برسه که اونو نبینم بمیرم تنهاخدایا... کمک کن... یکی‌ هست... تو قلبم... که هر شب واسه اون می نویسم و اون خوابه

نمی‌خوام... بدونه... واسه اونه که قلب من این همه بی‌ تابه


یه کاغذ... یه خودکار... دوباره شده همدم این دل دیوونه...
 
یه نامه... که خیسه... پر از اشکه و کسی‌ بازم اونو نمی خونه یه روز همین جا... توی اتاقم.... یه دفعه گفت داره میره

چیزی نگفتم... آخه نخواستم دلشو غصه بگیره


گریه می‌کردم درو که می بست ... می دونستم که می‌میرم

اون عزیزم بود... نمی تونستم جلوی راش و بگیرم


می ترسم یه روزی برسه که اونو نبینم بمیرم تنها

خدایا... کمک کن... نمی‌خوام بدونه دارم جون میکنم اینجاسکوت اتاق و داره میشکنه داره می شکنه تیک تاک ساعت رو دیوار

دوباره نمی‌خواد بشه باور من که دیگه نمیاد انگار 


]]>
نبض احساس 2012-11-25T23:09:00+01:00 2012-11-25T23:09:00+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/336 Star Dust دلخوری... از بغض پری... می فهمم...ناراحتی... غصه داری... می فهمم...دلواپس فردای با من بودنیدلگیری از من.. اما درگیر منیداری دل می زنی... دل می کنی... تو کم کممن بهت حق میدم... من حالتو می فهمم...نبض احساستو می گیرم و حالت خوش نیستاین دفعه نیت من خیره... تو فالت خوش نیستدارم می بازمت ای داد بیدادخودم کردم که لعنت بر خودم باد
دلخوری... از بغض پری... می فهمم...

ناراحتی... غصه داری... می فهمم...


دلواپس فردای با من بودنی

دلگیری از من.. اما درگیر منیداری دل می زنی... دل می کنی... تو کم کم

من بهت حق میدم... من حالتو می فهمم...نبض احساستو می گیرم و حالت خوش نیست

این دفعه نیت من خیره... تو فالت خوش نیست


دارم می بازمت ای داد بیداد

خودم کردم که لعنت بر خودم باد


]]>
دلم گرفته آسمون... 2012-11-25T23:04:35+01:00 2012-11-25T23:04:35+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/335 Star Dust دلم گرفته آسمون... نمی تونم گریه کنمشکنجه میشم از خودم، نمی تونم شکوه کنمانگاری کوه غصه ها رو سینه من اومدهآخ داره باورم میشه، خنده به ما نیومده...دلم گرفته آسمون... از خودتم خسته ترمتو روزگار بی کسی، یه عمره که دربه درمحتی صدای نفسم میگه که توی قفسممن واسه آتیش زدنه یه کوه بار شب بسمدلم گرفته آسمون، یه کم منو حوصله مننگو که از این روزگار یه خورده کمتر گله کنمنو به بازی میگیرند عقربه های ساعتمبرگه تقویم میکنه، لحظه به لحظه لعنتمآهای زمین یه لحظه تو نفس نزننچرخ تا آروم بگیره یه آدمه شکسته تن
دلم گرفته آسمون... نمی تونم گریه کنم

شکنجه میشم از خودم، نمی تونم شکوه کنمانگاری کوه غصه ها رو سینه من اومده

آخ داره باورم میشه، خنده به ما نیومده...


دلم گرفته آسمون... از خودتم خسته ترم

تو روزگار بی کسی، یه عمره که دربه درم
حتی صدای نفسم میگه که توی قفسم

من واسه آتیش زدنه یه کوه بار شب بسمدلم گرفته آسمون، یه کم منو حوصله من

نگو که از این روزگار یه خورده کمتر گله کنمنو به بازی میگیرند عقربه های ساعتم

برگه تقویم میکنه، لحظه به لحظه لعنتمآهای زمین یه لحظه تو نفس نزن

نچرخ تا آروم بگیره یه آدمه شکسته تن
]]>
اشتباه 2012-09-13T00:44:45+01:00 2012-09-13T00:44:45+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/334 Star Dust احساس من واسه تو بود... اگه دستاتو بهم می دادی...اگه دلت واسه من بود الان اونو به کی دادی ؟منی که بی تو می مردم چرا موندم تک و تنها ؟مگه دیوونه ت نبودم؟ چرا موندم تو غم ها ؟غصه ی اشکامو نخور تو بروخیلی راحت عشقمو ببر تو بروانتظار داری ازم تو این شب بارونیباور کنم تو هم مثل خودم داغونیدیگه اشکامو نبین تو بروبگو نمی خوای منو فقط همینو بروانتظار داری ازم تو این شب بارونیباور کنم تو هم مثل خودم داغونیباز بی تو تنهام زیر بارون و خیسم از خاطره هامون...خیره شدم به یه نقطه و اشکام می ریزن آروم آر احساس من واسه تو بود... اگه دستاتو بهم می دادی...

اگه دلت واسه من بود الان اونو به کی دادی ؟


منی که بی تو می مردم چرا موندم تک و تنها ؟

مگه دیوونه ت نبودم؟ چرا موندم تو غم ها ؟


غصه ی اشکامو نخور تو برو

خیلی راحت عشقمو ببر تو برو

انتظار داری ازم تو این شب بارونی

باور کنم تو هم مثل خودم داغونی


دیگه اشکامو نبین تو برو

بگو نمی خوای منو فقط همینو برو

انتظار داری ازم تو این شب بارونی

باور کنم تو هم مثل خودم داغونیباز بی تو تنهام زیر بارون و خیسم از خاطره هامون...

خیره شدم به یه نقطه و اشکام می ریزن آروم آروم

می میرم وقتی می فهمم دستای من واست گرمی نداشت

می سوزم وقتی می بینمت با اون و وقتی می میری براشغصه ی اشکامو نخور تو برو

خیلی راحت عشقمو ببر تو برو

انتظار داری ازم تو این شب بارونی

باور کنم تو هم مثل خودم داغونی

نه دیگه فریب چشماتو نمی خورم می دونم

تو دیگه نمی مونی... نمی مونی...


واسه یه اشتباه شدیم ما هر دو ول

دیگه نمی کنم من با کسی درد و دل

وقتی باهام بودی داشتم حس خوبی

واسه من مثه قصه بودی

تو مثه حوری با یه حس زوری

گفتی جدایی معنا داره با اسم دوری

تو باعث اونی بشم مرد تنهایی

تو بایس بمونی توی در شب هایی که

اسم تو توش نیست دیگه

لعنتی کاشکی نمی کردم ریسک دیگه

که با تو باشم و خاطرات بد چسب بشن

با تو بودن واسه من داره کسر شان

که سرنوشت من اخرشم بشه جدایی

منم بالا سرم دارم واسه خودم خدایی

که با تو بودنو اصلا من نیارم یادم

هه... حیفه لقبه آدم...
پ.ن : این موزیک فوق العادست.اگه نشنیدید حتما دانلود کنید

علی پیشتاز و سمیر - اشتباه
]]>
نگو بدرود... 2012-09-06T17:42:22+01:00 2012-09-06T17:42:22+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/333 Star Dust منو از من نرنجونم.... از این دنیا نترسونم...تمام دلخوشیهامو به آغوش تو مدیونم...اگه دلسوخته ای عاشق , مثل برگی نسوزونم...منو دریاب كه دلتنگم... مدارا كن كه ویروونم...نیاد روزی كه كم باشم از این دو سایه رو دیواربه این زودی نگو دیره... منو دست خدا نسپار....یه جایی توی قلبت هست كه روزی خونه ی من بود...به این زودی نگو دیره... به این زودی نگو بدرود...پر از احساس آزادی...نشسته كنج زندونمیه بغض كهنه كه انگار میون ابر و بارونم..وجودم بی تو یخ بسته... بتاب... سردم... زمستونم...منو مثل همون روزا با آغوش

منو از من نرنجونم.... از این دنیا نترسونم...

تمام دلخوشیهامو به آغوش تو مدیونم...


اگه دلسوخته ای عاشق , مثل برگی نسوزونم...

منو دریاب كه دلتنگم... مدارا كن كه ویروونم...


نیاد روزی كه كم باشم از این دو سایه رو دیوار

به این زودی نگو دیره... منو دست خدا نسپار....


یه جایی توی قلبت هست كه روزی خونه ی من بود...

به این زودی نگو دیره... به این زودی نگو بدرود...


پر از احساس آزادی...نشسته كنج زندونم

یه بغض كهنه كه انگار میون ابر و بارونم..


وجودم بی تو یخ بسته... بتاب... سردم... زمستونم...

منو مثل همون روزا با آغوشت بپوشونم...
یه جایی توی قلبت هست كه روزی خونه ی من بود...

به این زودی نگو دیره... به این زودی نگو بدرود...

دانلود موزیك نگو بدرود گوگوش]]>
مسافر خونه 2012-08-30T15:31:45+01:00 2012-08-30T15:31:45+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/332 Star Dust این هوای بارونی انگاری یه چیش كمه...من دلم شكسته پس بغضم چرا نمیشكنه؟روزگار آدم رو زجر میده تا مردش بشهدرد داره یه آدم شرمنده ی قلبش بشه..تو دلت معرفت رو ریشه اش رو انگاری زدنبه خدا من خستم از حرفای تكراری زدنخیلی سخته به خدا...اینم دیگه شده دردیبس كه به غریبه ها گفتم كه تو برمیگردیبرای با تو بودن به هر كاری تن میدادمتنهایی رو با كس دیگه بودن ترجیح دادمپلهای پشت سرم خراب شدن...باخته بودمروی دریا خونه ای مقوایی ساخته بودمتو شطرنج تو فهمیدم كه من ذاتا كیشمهر روز با طلوع خورشید سرگرم كارم میشمتا این هوای بارونی انگاری یه چیش كمه...

من دلم شكسته پس بغضم چرا نمیشكنه؟


روزگار آدم رو زجر میده تا مردش بشه

درد داره یه آدم شرمنده ی قلبش بشه..


تو دلت معرفت رو ریشه اش رو انگاری زدن

به خدا من خستم از حرفای تكراری زدن


خیلی سخته به خدا...اینم دیگه شده دردی

بس كه به غریبه ها گفتم كه تو برمیگردی


برای با تو بودن به هر كاری تن میدادم

تنهایی رو با كس دیگه بودن ترجیح دادم


پلهای پشت سرم خراب شدن...باخته بودم

روی دریا خونه ای مقوایی ساخته بودم


تو شطرنج تو فهمیدم كه من ذاتا كیشم

هر روز با طلوع خورشید سرگرم كارم میشم


تا یادم بره كارات سوزوند همه بال و پرم

انقده خسته شم كه فكرت نیاد توی سرمهركی نازت رو كشید تو دلت رو به اون دادی

خیلی ساده حزب باد بودنت رو نشون دادیصد هزار بار تو نبودت این دلو تنها دیدی

تو چجوری قلبتو به هركسی كادو میدی؟


راه اون افكار پاك رو بگو كردن كیا قط؟

انقد تو خوب بودی حرصم میگرفت بی لیاقتانقده كه نبودی شهر دلم ویروونه بود

رفتی و فهمیدم تو دلت مسافر خونه بود...قلبمو دادم تو دستاتو زدی نارو بهم

یه كاری كردی كه مجبورم این حرفا رو بگم


بگم از كارات خستم...نمیتونم...كم آوردم

چقد دیدم؟ دیدم و چیزی به روت نیاوردم


چقد تو درك رفتارت شب و روز منگ بمونم؟

چقدر عقده های این دل رو من آهنگ بخونم؟


پاتو از توی دل عاشق این قصه چیدم

روی امثال تو من یه خط قرمز كشیدمزیر پا له كردی عشقو با وعده های واهی

روی احساست نشسته این غبار خودخواهی


كه ازت یه مغرور بی تفاوت ساخته...

كه همه دنیاشو با غرور كاذب باخته
]]>
اگه بدونی... ؟ 2012-08-23T13:25:55+01:00 2012-08-23T13:25:55+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/330 Star Dust اگه بدونی من چقدر دلم تنگ شده....همه ی دلخوشیم همین یه آهنگ شدهدر نمیاری اشك من احساسی روبغل نمیكنی اونكه نمیشناسی رواگه بدونی این روزا چقدر داغونمچقدر مراقب وسایل این خونمدعا كن اون روزای خوبمون برگردهببین ندیدنت چقدر شكستم كرده... خستم كرده...اگه بدونی از این خونه میرم چی؟ اگه بدونی من از غصه پیرم چی؟ اگه بدونی عكساتو بغل كردم... اگه بدونی من دارم میمیرم چی؟اگه بمونی مشكلاتمون حل میشههمه چی اینجا مثل روز اول میشهاگه تو مثل سابق عاشق من بودیبرت میگردونم جایی كه قبلا بودیاگه بدونی از این خونه می اگه بدونی من چقدر دلم تنگ شده....

همه ی دلخوشیم همین یه آهنگ شده
در نمیاری اشك من احساسی رو

بغل نمیكنی اونكه نمیشناسی رو
اگه بدونی این روزا چقدر داغونم

چقدر مراقب وسایل این خونمدعا كن اون روزای خوبمون برگرده

ببین ندیدنت چقدر شكستم كرده... خستم كرده...اگه بدونی از این خونه میرم چی؟

اگه بدونی من از غصه پیرم چی؟

اگه بدونی عكساتو بغل كردم...

اگه بدونی من دارم میمیرم چی؟
اگه بمونی مشكلاتمون حل میشه

همه چی اینجا مثل روز اول میشهاگه تو مثل سابق عاشق من بودی

برت میگردونم جایی كه قبلا بودی
اگه بدونی از این خونه میرم چی؟

اگه بدونی من از غصه پیرم چی؟

اگه بدونی عكساتو بغل كردم...

اگه بدونی من دارم میمیرم چی؟
]]>
من میجنگم! 2012-08-21T14:33:59+01:00 2012-08-21T14:33:59+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/329 Star Dust بشکاف برو جلو، این زندگی‌ بهت میگه بدو بدوتا پاهات از خستگی ذوق ذوق کنن و، به دیواره مرگ سوک سوک کنن ویکی‌ نیست بگه چته ، یکی‌ نیست یه امیدی به دل تو بدهمیمونی تک و تنها با یه دنیا گله، یه روح تو زندون با بدنی که ولهتو دل دنیایی که بهش داری میگی‌ بی‌ رحم، از اول داری میگی‌ سیرممن هر دردی که دیدی دیدم، با این کوله بارها به سمت پیری میرممیبینی‌ پس حتما یه تیریپی هست، تو باید ببینی‌ درد‌ها رو تا بگیری درسیه روزی درد از بخت تو میچینی پس، واسه ی هر دره بسته کلیدی هستوقتی‌ غرب و شرق در جنگ گرم و نرم، بشکاف برو جلو، این زندگی‌ بهت میگه بدو بدو

تا پاهات از خستگی ذوق ذوق کنن و، به دیواره مرگ سوک سوک کنن و

یکی‌ نیست بگه چته ، یکی‌ نیست یه امیدی به دل تو بده

میمونی تک و تنها با یه دنیا گله، یه روح تو زندون با بدنی که وله

تو دل دنیایی که بهش داری میگی‌ بی‌ رحم، از اول داری میگی‌ سیرم

من هر دردی که دیدی دیدم، با این کوله بارها به سمت پیری میرم

میبینی‌ پس حتما یه تیریپی هست، تو باید ببینی‌ درد‌ها رو تا بگیری درس

یه روزی درد از بخت تو میچینی پس، واسه ی هر دره بسته کلیدی هست

وقتی‌ غرب و شرق در جنگ گرم و نرم، مرد و زن در نقش رهگذر

در گذر از مرز مرگ و خسته از تفنگ تق تق کمک کمک

دختر و پسر سر مست الکلن، تا درد رو در هر لحظه حل کنن

هرج و مرج در بطن و سطح شهر و، مردمم سرگرم ضرب و شتم

این حرفا قابل درکن، ولی‌ من قاتل مرگم

چشمامو یه مشتی خاطره تر کرد، ولی‌ بازم منم عمل حرکت

پس... من میجنگم


میدونم تو هم هستی‌ پر از درد، ولی‌ بگو بلند تر بلند تر، با صدای برندت مرتب بگو

من میجنگم

بگو مجدد مرتب، بگو بلند تر بلند تر، با صدای برندت مرتب بگو

من میجنگم

یاس، با دلی‌ که مثل دریاست

کسی‌ که، تنها دوست و رفیق فرداست

من از تو دل زده ترم، به امید لذت هدف

تو این جو مه‌ زده قدم زدم رسیدم به نهضت قلم

اینو میخونم و قلبم به تاپ تاپ افتاده با ضربان هزار تا

مغزم پره حرکت شتاب دار، لحنم همه کلمات رو شکاف داد

جاودانه میمونیم و هستیم پیشت، بالاخره دشمن اسیر میشه

یه سرباز وقتی‌ که میرسه به ته خط، تازه تبدیل به وزیر میشه

من میجنگم بی‌ سنگر، سر دره این جنگل رو میبندم

اونایی که بینندن دیدن من، که چطور بی‌ همدم میرفتم

به سمت هدف و اون پلی‌ که ساختم و، گذشتم از حتی اونی‌ که باختم

فردا بهم میده امید تاختن و، منم از قوام یه کمیته ساختم

من دلم به طرفدار پشتم،گرم همه هدف‌های دشمن

مثل برگ و علفهای خشکن، که له‌ شدن با قدم‌های محکم

اونا دنبال شر میگردن؟ بازندن! اینو شرط میبندم

اگه دشمن نداشتم، باید به قدرت خودم شک می‌کردم

منم جزو همون عده ام، که پر از درد و غم تموم سنم

رو سر کردم ولی‌ حالا با قدرت، می‌تونم بگم که هنوز زندم

من میجنگم

میدونم تو هم هستی‌ پر از درد، ولی‌ بگو بلند تر بلند تر، با صدای برندت مرتب بگو

من میجنگم

بگو مجدد مرتب، بگو بلند تر بلند تر، با صدای برندت مرتب بگو

من میجنگم]]>
بچه 2012-08-10T10:22:43+01:00 2012-08-10T10:22:43+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/328 سوگل تو به من احتیاج داری و من خستم از تو ,بفهم درکم کن فکر نکن دست و پات و میبندم تو خودت مرد باش ترکم کم دیگه این عشق نیست دیوونه وقتی قلبت برام نمیلرزه چشمتو رو به هر دومون وا کن این یه عادت چقدر می ارزه هی نگو با تو من عوض میشم نگو میشه به عشق برگردم جلوی کی دروغ میبافی ,بچه من با تو زندگی کردم هر دو تامون مثل یه کوه یخیم همه چی بین ما دوتا سرده به دلت شک کن عزیز دلم دیگه اون عشق بر نمیگرده خودتم باورت نمیشه ولی بی منم میشه قصه و سر کرد وقتی عادت کنی به تنهایی خیلی چیزارو میشه باور کرد تو به من احتیاج داری و من خستم از تو ,بفهم درکم کن

فکر نکن دست و پات و میبندم تو خودت مرد باش ترکم کم

دیگه این عشق نیست دیوونه وقتی قلبت برام نمیلرزه

چشمتو رو به هر دومون وا کن این یه عادت چقدر می ارزه

هی نگو با تو من عوض میشم نگو میشه به عشق برگردم

جلوی کی دروغ میبافی ,بچه من با تو زندگی کردم

هر دو تامون مثل یه کوه یخیم همه چی بین ما دوتا سرده

به دلت شک کن عزیز دلم دیگه اون عشق بر نمیگرده

خودتم باورت نمیشه ولی بی منم میشه قصه و سر کرد

وقتی عادت کنی به تنهایی خیلی چیزارو میشه باور کرد

هی نگو با تو من عوض میشم نگو میشه به عشق برگردم

جلوی کی دروغ میبافی ,بچه من با تو زندگی کردم

]]>
تو باور نکن 2012-08-10T10:01:07+01:00 2012-08-10T10:01:07+01:00 tag:http://sns3.mihanblog.com/post/327 سوگل من از زندگی تو هوات خستم ازت خستم و باز وابستم نگو ما کجاییم که شب بین ماست خودم هم نمیدونم اینجا کجاست بیا با هوای دلم سر نکن بهت راست میگم تو باور نکن از این فاصله سهمم و کم نکن بهت خیره میشم نگاهم نکن تو رنجیدی و دل ندادم بری خودم و فراموش کردم تو یادم بری تو یادم بری زندگیم سرد شه یه روز این پسر بچه هم مرد شه ولی هرشب از خواب من رد شدی به هر راهی رفتم تومقصد شدی درست لحظه ای که ازت میبرم تحمل ندارم شکست می خورم نمیشه تو این خونه پنهون بشم بهم سخت میگیری آسون بشم اگه پای من من از زندگی تو هوات خستم

ازت خستم و باز وابستم

نگو ما کجاییم که شب بین ماست

خودم هم نمیدونم اینجا کجاست

بیا با هوای دلم سر نکن

بهت راست میگم تو باور نکن

از این فاصله سهمم و کم نکن

بهت خیره میشم نگاهم نکن

تو رنجیدی و دل ندادم بری

خودم و فراموش کردم تو یادم بری

تو یادم بری زندگیم سرد شه

یه روز این پسر بچه هم مرد شه

ولی هرشب از خواب من رد شدی

به هر راهی رفتم تومقصد شدی

درست لحظه ای که ازت میبرم

تحمل ندارم شکست می خورم

نمیشه تو این خونه پنهون بشم

بهم سخت میگیری آسون بشم

اگه پای من جادرو بر نگشت

فراموش کن بین ما چی گذشت

]]>